• Step • Českomoravský stepařský svaz •


ČMSS
•••
•••

Valná hromada ČMSS 2014

Dne 13.4.2014 se v Brně ve 14 hodin konala řádná Valná hromada ČMSS.

Podrobný zápis ke stažení zde ve formátu PDF.

Osobně se Valné hromady zúčastnili: Tomáš Slavíček (prezident ČMSS) a Barbora Vajnarová (TS Andrea Praha), Pavel a Renata Bartůňkovi (R+P Brno), Jan Jeřábek a Karolína Michalíková (TDS Blansko), paní Hana Grulová (zástupce klubu NO FEET Brno), Marek Ševčík (individuální člen), Ludmila Pohanková (zapisovatel) a Otto Kočí (individuální člen, tajemník ČMSS).

Řádné Valné hromadě předcházelo internetové hlasování na webu step-cmss.cz, kterého se zúčastnili zástupci klubů: Brooch Praha, TS Andrea Praha, Dance Tappers Blansko, Fidgety Feet Hradec Králové, TDC Avalanche Hradec králové, TK Puls Opava, Tap Dance Kladno a individuální člen Václav Vacek. Hlasování probíhalo dle Stanov od 13.3. do 11.4.2014.

Řádnou Valnou hromadu zahájil přivítáním všech osobně přítomným účastníků prezident ČMSS Tomáš Slavíček a dle Stanov čl.6 bod I. předal řízení Valné hromady Otto Kočí, tajemníkovi ČMSS. Z aktuálního výboru byli předem omluveni: Andrea Myslivečková (porotovala taneční soutěž) a Renata Brožová (rodinné důvody).

Na programu byli tyto body hlasování, dle pozvánky Valné hromady:

1. Schválení roční zprávy ČMSS o hospodaření v roce 2013,
2. Návrh rozpočtu ČMSS pro rok 2014,
3. Návrh změny stanov čl.5 - Orgány ČMSS,
4. Návrh zahájit jednání s CDO o re-financování stepu z členských příspěvků.

Na úvod Valné hromady Tomáš Slavíček informoval Valnou hromadu o rezignaci členů aktuálního výboru ČMSS ke dni konání Valné hromady ke dni 13.4.2014 jmenovitě: rezignace Tomáš Slavíček, prezident; Andrea Myslivečková, víceprezident; Monika Bačkovská, evidence členské základny - všichni TS Andrea Praha. O rezignaci Renaty Brožové, člen výboru a současně účetní ČMSS informoval Otto Kočí, rezignace byla doručena písemně e-mailem.

Dále, dle Stanov ČMSS čl. 6 bod F proběhlo hlasování o veřejném způsobu hlasování na Valné hromadě. Souhlas vyjádřili všichni osobně přítomní účastníci Valné hromady - hlasování tedy probíhalo dále veřejně.

Následně Tomáš Slavíček, jménem odstupujícího výboru ČMSS, přednesl bilanční Zprávu o činnosti výboru ČMSS za období 2010 až 2013. Tato zpráva byla přílohou pozvánky na Valnou hromadu. V této zprávě informoval Valnou hromadu a konkrétní činnosti výboru ČMSS, které v souladu s posláním ČMSS výbor prováděl v uvedených letech. K nahlédnutí byli výroční zprávy pro ČASPV, kde byli prezentovány výsledky českých stepařů. Součástí byla také informace i stavu členské základny, která k 31.12.2013 činila cca 400 členů.

Valná hromada pokračovala hlasováním o jednotlivých bodech, každému bodu předcházel stručný vysvětlující komentář od Otto Kočí.


Podrobný zápis ke stažení zde ve formátu PDF.


•••
•••

Aktuality

Nejbližší

•••