• Step • Českomoravský stepařský svaz •


ČMSS
•••
•••

Pohár ČMSS a TOP STEP

12.2.2010 Renata Brožová
Dne 10.10.2009 se v Praze v Salesiánském divadle konal první ročník hned dvou stepařských soutěží. Dopoledne patřilo dětem i dospělým, kteří se stepem začínají nebo mají jen malé zkušenosti se soutěžením. Pro ně byl určen Pohár ČMSS. Odpoledne pak soutěžili o Pohár TOP STEP ti zkušenější, kteří už zažili úspěchy na republikových i mezinárodních soutěžích. V obou případech se pořadatelství ujalo studio Brooch Top Step a spolupořadateli byli TS Andrea Praha a ČMSS.

Mnozí se budou ptát, proč se konaly 2 pohárové soutěže namísto jedné. V soutěžním stepu nejsou zavedené soutěžní třídy, jak je známe z jiných tanečních kategorií a tímto rozdělením jsme se snažili zmíněný nedostatek kompenzovat. Byli bychom rádi, aby se do soutěžního stepu zapojilo co nejvíce dětí i dospělých a myslíme si, že rozdělení soutěžících na začátečníky a pokročilé je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Je nutné začínajícím dětem i dospělým poskytnout možnost zažít průběh soutěže, odlišný od běžných přehlídek nebo školních akademií, pocit, že se jejich výkon hodnotí, že je někdo bedlivě sleduje, zkrátka zažít soutěžní atmosféru. Na druhé straně jim umožnit pocítit úspěch a motivovat je tak ke zlepšování jejich výkonů, aby v budoucnu byli připraveni na soutěžení na MČR a dalších postupových soutěžích, aby navázali na současné úspěchy českého stepu na ME a MS.

Všichni většinou začínají soutěžit buď ve skupině nebo formaci. Chtějí-li vystupovat více individuálně, otevírají se jim kategorie tria, dua a sóla. Menší stepařské kolektivy s ohledem na svojí členskou základnu většinou nemohou dostát pravidlům tak, aby postavily malou skupinu nebo dokonce formaci ryze z tanečníků té které věkové kategorie. Pravidla stanovená mezinárodní organizací IDO jsou při konání MČR striktně daná. Naopak pravidla v pohárových soutěžích mohou být „měkčí“, případně mohou být pořadatelem povoleny výjimky, týkající se věkových kategorií a zařazení soutěžícího, což ve svém důsledku umožní širší taneční veřejnosti účastnit se formace či malé skupiny sestavené z různě starých žáků a tedy právě prostřednictvím těchto a jim obdobné pohárových soutěží sbírat stepařské a taneční zkušenosti a postupně získávat na odvaze.

Pohárové soutěže však mají význam i pro ty ostřílenější borce. Motivací, proč se do odpolední soutěže hlásit, je určitě více. Může to být i „generálka“ na MS, které se koná už začátkem prosince v Riese.

Další výhodou je, že na pohárovou soutěž nemusíte přivézt za každou cenu „novinku“. Můžete si tam zastepovat úspěšné věci z loňského MČR nebo Pražského poháru, můžete „oprášit“ starší oblíbenou choreografii a pod. Velkým přínosem bylo vůbec poprvé zavedení v obou soutěžích i kategorie mini, tedy kategorie dětí do 9 let věku. Myslím si, že i když jsou pěti až šestileté děti velmi talentované, těžko se jim soupeří s jedenáctiletými v jedné kategorii a výsledek je může do dalších let demotivovat.

Po delším úvodu připojuji jen krátké zhodnocení vlastních soutěží. I přesto, že se konal první ročník, potěšilo nás, že se ho zúčastnilo kromě pořadatelského Brooch-Top Step studia a spolupořadatele TS Andrea Praha dalších 6 klubů, a to Hanny Dance Praha, Konstance Pardubice, Fidgety feet a TDC Avalanche z Hradce Králové, SVC Puls Opava a Kocour Modroočko Kolín. Všichni soutěžící obdrželi medaile a diplomy. Celkem jsme jich v obou soutěžích předali 145. Dopolední i odpolední program zpestřili exhibičním vystoupením Dominik Budlovský, trojnásobný mistr Evropy a mistr světa z roku 2006 z TS Andrea Praha, a Zdeněk Ott z Brooch Top Step.

Na závěr nesmí chybět poděkování. Děkuji touto cestou celému realizačnímu štábu, který mě a Andree Myslivečkové pomáhal s organizací soutěže, zejména náročného převozu a stavby skládací „přenosné“ taneční podlahy. Děkuji divákům, že přišli podpořit své favority a vytvořili opravdu skvělou atmosféru. Věříme, že v příštích ročnících bude hlediště ještě plnější a že se nám podaří přesvědčit i rodiče starších účinkujících, že i když jsou jejich děti větší a soběstačnější, přítomnost těch, kteří nás obklopují a mají nás rádi, je pro ně také důležitá. Děkuji dále pracovníkům Salesiánského divadla v Praze 8, kteří vyšli vstříc našim požadavkům na konání soutěže a bezchybně nám připravili prostory i techniku. Nic z výše uvedeného bychom nemohli uspořádat bez finanční podpory. Tímto děkujeme režiséru, scenáristovi, dramatikovi a herci, panu Vlastimilu Venclíkovi za jeho sponzorský dar.

Soutěže byly pořádány jako první ročník, to znamená, že bychom rádi v této číselné řadě pokračovali a uspořádali ročníky další, a to vždy po prázdninách v říjnovém termínu. Myslete na to na vašich letních stepařských táborech a soustředěních. Optimisticky doufáme, že se do příštího ročníku přihlásí nejen více účastníků, ale i kolektivy, které letos s účastí váhaly.

V Praze 11.10.2009 Renata Brožová, Brooch Top Step

| Fotografie |


•••

Aktuality

Nejbližší

•••