• Step • Českomoravský stepařský svaz •


ČMSS
•••
•••

O nás

Českomoravský stepařský svaz (dále jen ČMSS) je nástupnická organizace sekce stepu, která působila při Českém svazu amatérského společenského tance (ČSAST) v letech 1988-1994.

O současném názvu rozhodla ustavující valná hromada 5. března 1994 v Brně, na které byly schváleny i stanovy a soutěžní řád. ČMSS je odborným, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením pro všechny zájemce tohoto tanečního žánru z řad profesionálních a amatérských tanečníků, pedagogů, choreografů, porotců apod. ČMSS organizačně sdružuje zejména amatérské stepaře z tanečních klubů a škol.

Cílem občanského sdružení je:
* setkávání na společných seminářích a soustředěních za účelem prohlubování odborných tanečních znalostí
* klubovou činností napomáhat k využívání volného času mládeže
* vystoupeními na společenských akcích přispívat k propagaci tohoto tanečního žánru mezi veřejností
* účastí na domácích soutěžích a festivalech srovnávat svoje výsledky s jinými
* účastí na zahraničních soutěžích propagovat naše výsledky na mezinárodní úrovni.

V roce 1996 se stává Českomoravský stepařský svaz členem České asociace Sport pro všechny (ČASPV).

Díky všem uvedeným aktivitám se zkvalitnila technická a umělecká úroveň některých našich špičkových stepařů a skupin natolik, že je srovnatelná s profesionály. Nejlepším důkazem je však ta skutečnost, že se stepuje stále více nejen soutěžně, ale i na různých kulturních a zábavních akcích, v divadlech, televizi a ve filmu.

K 31.12.2013 bylo u Českomoravského stepařského svazu zaregistrováno 400 členů z 24 klubů, tanečních škol a jednotlivců.


•••
•••

Aktuality

Nejbližší

•••